OSPPP | přihláška online

PŘIHLÁŠKA | ke členství v Odborovém svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

Osobní údaje

Bydliště

Spojení

Členství

** Individuální člen je zaměstnanec organizační jednotky subjektu odborového svazu, v němž není zřízena základní odborová organizace, která by byla členem odborového svazu. Může se přihlásit přímo do odborové organizace ustavené pro tyto pracovníky výborem odborového svazu při sekretariátu OS v souladu se schválenými zásadami pro tzv. individuální členství.