Kerda.cz | žádost o přístup k OU

Tímto Vás žádám o přístup k mým osobním údajům, které Vaše společnost Martin Kerda, se sídlem Švermova 259/54, 460 10 LIBEREC 10, identifikační číslo: 42158257, o mé osobě vede. Případně žádám o provedení níže uvedených změn nebo výmazu z Vaší evidence.

uveďte stejný e-mail, pod kterým jste u nás vedeni

Vaše identita, bez které nelze požadované informace podat nebo vymazat, bude ještě ověřena dle Vámi zadaných kontaktních údajů.