Odvolání souhlasu se zasíláním

Odesláním tohoto formuláře odvolávám již dříve poskytnutý souhlas se zasíláním zpráv elektronickou poštou ve formě obchodních, marketingových nebo jiných sdělení do mé osobní elektronické poštovní schránky nebo na můj mobilní telefon, udělený společnosti Michaela Fléglová, IČ : 637 95 281. Beru na vědomí, že v případě odvolání souhlasu nebude mít společnost možnost dále mi poskytovat služby nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena.

Vaše identita bude ještě ověřena dle Vámi zadaných kontaktních údajů.