FH-technik | přístup k OU

Tímto Vás žádám o přístup k mým osobním údajům, které Vaše společnost FH TECHNIK spol. s r.o., se sídlem Ampérova 482, 462 03 Liberec, identifikační číslo: 25412264, o mé osobě vede. Případně žádám o provedení níže uvedených změn nebo výmazu z Vaší evidence.

uveďte stejný e-mail, pod kterým jste u nás vedeni

Vaše identita, bez které nelze požadované informace podat nebo vymazat, bude ještě ověřena dle Vámi zadaných kontaktních údajů.